ในเมื่อเง็กเซียนฮ่องเต้ไมได้เป็นเทพสูงสุดแล้วใครกันนะที่เป็นเทพสูงสุด ขอแนะนำเทพสามวิสุทธิ์ ผู้ปกครองสูงสุดแห่งจักรวาลทั้งหมด ประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้น 36 ซึ่งเป็นชั้นที่มีเพียงพระพุทธเจ้าลำระอริยะสงฆ์ผู้เป็นสาวกประทับอยู่เท่านั้น แม้แต่เง็กเซียนฮ่องเต้จะทำยังไงก็ต้องยอมฟังทั้งสามท่านนี้ ยิ่งใหญ่ไหมหละ

เทพสามวิสุทธิ์ถือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต 3 อย่างคือ ลมหายใจ หัวใจ และจิตวิญญาณ ประกอบไปด้วย

“เทพหยกสามวิสุทธิ์” ผู้สร้างโลกมนุษย์กับนางฟ้า ท่านเคยเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แห่งสวรรค์พระองค์แรก แต่เกิดเบื่อหน่ายกับความเรื่องเยอะของมวลนมุษย์ จึงประกาศสละตำแหน่ง และเปิดโอกาสให้คนที่ดีมีความสามารถเข้ามาทำงานแทน และเลื่อนขั้นขึ้นเป็นเทพหยกวิสุทธิ์ ถือลูกแก้วเป็นสัญลักษณ์

“เทพเหนือวิสุทธิ์” ผู้คิดค้นการเปลี่ยนอปลงของพลังหยินหยางอันเป็นสมดุลของจักรวาล ถือคฑาหยูอี้เป็นสัญลักษณ์ และ

“เทพบรมวิสทธิ์” ผู้เป็นปรมาจารย์ลัทธิเต๋าและเป็นที่ปรึกษาของเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน และเป็นพระอาจารย์ของ “แปดเซียน” ถือแส้จามรีเป็นสัญลักษณ์

สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งถาวร ขาเก้าอี้มั่นคง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระใดๆ เรายังสามารถไปสักการะเทพทั้งสามองค์นี้ได้ที่วัดเผิงอิ๋งเซียน เกาะฮ่องกง ท่านจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามารุกรานทำให้วุ่นวายในชีวิตและประทานพรให้ทุกคนอายุยืน (หมื่นๆปี) ล่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *