มาที่ศิษย์เอกของเทพบรมวิสุทธ์กันบ้าง โป๊ยเซียน คือกลุ่มเซียนแปดองค์ แต่ละองค์มีความสามารถที่แตกต่างกันคือ ทิก้วยลี้ เซียนแหง่ยาและการักษาโรคภัยไข้เจ็บ ฮั่นจงหลี เซียนแห่งโชคลาภและการปกครอง ลื่อตงปิน เซียนแห่งธุรกิจการค้า เจียงกั๋วเล้า เซียนแห่งความมั่นคงและอายุยืน

น่าไฉ่หัว (หลันไฉ่เหอ) เซียนแห่งบุปผชาติลความอุดมสมบูรณ์ หานเซียงจื่อเซียนแห่งการพยากรณ์และการดนตรี เซาก๊กกู๋ เซียนแห่งศถาบรรดาศักดิ์ ราชการและ ความซื่อสัตย์ และสุดท้ายเซียนหญิงหนึ่งเดียว ฮ่อเซียนโกว เซียนแห่งความดีงามกตัญญู

ตำนานที่ผู้คนนิยมนำมาวาดภาพกันคือ “แปดเซียนข้ามสมุทร” เรื่องมีอยู่ว่าเกิดโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คน มีเพียงยาวิเศษที่ทะเลตะวันออกเท่านั้นที่จะรักษาได้

แต่ไม่เคยมีใครข้ามทะเลจะวันออกที่แสนจะอันตรายนี้ไปได้ แถมมังกรเจ้าถิ่นทีเฝ้ายาวิเศษอยู่ก็ยังดุชะมัดยาด

เพราะแบบนั้นเหล่าเซียนทั้งแปดที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีทั้งคนแก่และคนหนุ่ม มีทั้งคนขี่แหล่และคนหล่อ จึงต้องผนึกกำลังเรนเจอร์กัน เดินทางข้ามสมุทรไปขึ้นเวทีไฟท์กับมังกรแห่งทะเลตะวันออก และช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้ปลอดภัยได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ตำนานนี้ยังเป็นที่มาของสำนวนจีนที่มีความหมายว่า “คนทุกคนล้วนมีความสามารถเฉพาะตัว มีความถนัด และมีหนทางเป็นของตัวเอง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *